Regulitis logo negatief

Leenrecht

Publicatiedatum: 

december 12, 2023

Wat is het probleem? 

Een aantal landelijke amateurkunstenorganisaties beheren een bibliotheek waarbij directiepartituren (= partituren van de dirigent), partituren voor koren of theaterteksten worden uitgeleend of ter consultatie beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van de toestemming van de rechthebbenden. Deze bibliotheken zijn voor sommige organisaties een belangrijke vorm van dienstverlening. Bovendien bevatten ze een schat aan erfgoedmateriaal. Vandaag is er echter geen kader voor een efficiënte en transparante betaling van de leenrechtvergoeding. Noch voor de amateurkunstenorganisaties noch voor de rechthebbenden.  

 

Wat hebben verenigingen hiermee te maken? 

Amateurkunstenverenigingen doen beroep op deze bibliotheken om partituren of teksten uit te lenen of in te kijken vooraleer over te gaan tot aankoop voor alle leden die deelnemen aan de productie in kwestie.  

 

Waarop botsen verenigingen? 

Verenigingen kunnen sommige materialen enkel consulteren, andere materialen kunnen ze effectief uitlenen. Dat is afhankelijk van de toestemming die de rechthebbenden al dan niet hebben gegeven. Omdat er geen efficiënt systeem is dat amateurkunstenkoepels de mogelijkheid geeft om een leenrechtvergoeding te betalen voor elk werk, moeten zij voor elk werk afzonderlijk de rechthebbenden uitzoeken en er een overeenkomst mee afsluiten. Met zo’n systeem zouden verenigingen deze werken ook veel makkelijker kunnen ontlenen en kunnen genieten van een uitgebreider gamma. Bovendien willen de amateurkunstenkoepels deze uitgebreide bibliotheken digitaliseren in functie van een maximale ontsluiting. Door het gebrek aan een omvattend systeem, is dat vandaag niet mogelijk.  

 

Welke verenigingen hebben hier last van? 

De landelijke amateurkunstenkoepels en de ontlenende amateurkunstenverenigingen. En zo zijn er véél in Vlaanderen 

 

De oplossing? 

De Vlaamse overheid moet een overeenkomst afsluiten met Reprobel voor de uitbetaling van de leenrechtvergoeding door de amateurkunstenorganisaties. Reprobel is de Belgische beheersvennootschap die de vergoedingen voor de reprografie en voor het openbaar leenrecht int en verdeelt. De Vlaamse overheid sloot eerder al dergelijke overeenkomst af met Reprobel voor de openbare bibliotheken. Die overeenkomst kan bijvoorbeeld rekening houden met collectiegrootte en aantal uitleningen.  

Zo kunnen de amateurkunstenorganisaties hun waardevolle collectie van tienduizenden theaterteksten en partituren ontsluiten voor een publiek van meer dan 2 miljoen amateurkunstenaars in Vlaanderen. 

 

Wie kan dit oplossen? 

  • Vlaams minister van Cultuur 
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media 
  • Reprobel 

 

Bekijk onze video

Deel

X
LinkedIn
Facebook
Print Friendly, PDF & Email