Regulitis logo negatief

Meldingsplicht vrijwilligerswerk

Publicatiedatum: 

december 12, 2023

Wat is het probleem?

  • Werklozen en bruggepensioneerden met een uitkering van de RVA moeten vooraf ‘een melding’ doen bij de RVA als ze vrijwilligerswerk willen doen. Dit is een mentale en administratieve drempel voor deze groep kandidaat-vrijwilligers.
  • Wie een ziekte of invalditeitsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk wil doen moet vooraf toestemming vragen aan de mutualiteit. De adviserend geneesheer van de mutualiteit moet vooraf een schriftelijke toelating geven voor de verenigbaarheid van het vrijwilligerswerk en de gezondheidstoestand. Een gewoon briefje van de huisdokter volstaat niet. Dit zorgt voor een mentale en administratieve drempel voor kandidaat-vrijwilligers
  • Leefloners moeten toestemming vragen bij het OCMW, alvorens zich als vrijwilliger te kunnen engageren.
  • Ambtenaren die vrijwilligerswerk willen doen moeten vooraf toestemming vragen aan hun dienstoverste.

 

Wat hebben verenigingen hiermee te maken?

Naast het feit dat vrijwillig engagement voor een werkeloze, bruggepensioneerde, zieke, enz., persoon positieve effecten kan hebben op zijn fysieke, psychische en sociale situatie, is elke vrijwilliger voor verenigingen een meerwaarde.

Maar het blijkt voor vrijwilligers in (langdurig) ziekteverlof vaak een grote drempel om contact op te nemen met de adviserend geneesheer. Daardoor beslissen ze hun engagement stop te zetten of niet te starten. Verenigingen zien hierdoor dus waardevolle mensen afhaken.

Voor werklozen en bruggepensioneerden die vrijwilligerswerk willen doen blijkt het ook vaak een grote drempel om contact op te nemen met de RVA. Daardoor beslissen ze hun engagement stop te zetten of niet te starten. Verenigingen zien hierdoor dus waardevolle mensen afhaken.

 

Welke verenigingen hebben hier last van?

Alle verenigingen die met vrijwilligers kunnen werken. Zowel sociaal-culturele als amateurkunsten-, jeugd- en sportverenigingen worden hiermee geconfronteerd. Bij uitbreiding is dit voor elke vrijwilligersorganisatie een knelpunt.

 

De oplossing?

  • Werklozen en bruggepensioneerden met een uitkering van de RVA
  • Leefloners
  • Ambtenaren

Deze meldingsplicht is overbodig en kan dus best afgeschaft worden.

  • Wie een ziekte of invalditeitsuitkering ontvangt

Een toelating van de huisdokter zou voldoende moeten zijn. Op het ziektebriefje dat de huisdokter aflevert, moet automatisch vermeld worden of vrijwilligerswerk al dan niet toegelaten is. Net zoals er nu al op vermeld staat of de persoon al dan niet toelating heeft om te werken.

 

Wie kan dit oplossen?

Federaal Minister van Sociale Zaken

 

 

 

 

 

 

 

Deel

X
LinkedIn
Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Gerelateerde artikelen