Regulitis logo negatief

Meldingsplicht vrijwilligerswerk

icoontje hartje

Werklozen en bruggepensioneerden met een uitkering van de RVA moeten vooraf ‘een melding’ doen bij de RVA als ze vrijwilligerswerk willen doen.