Regulitis logo negatief

Meldingsplicht vrijwilligerswerk

icoontje hartje

Werklozen en bruggepensioneerden met een uitkering van de RVA moeten vooraf ‘een melding’ doen bij de RVA als ze vrijwilligerswerk willen doen.

Uittreksel strafregister

Vrijwilligers en medewerkers in sommige sectoren die in contact komen met minderjarigen moeten een uittreksel uit het strafregister voorleggen.