Regulitis logo negatief

Fiscale attesten kinderopvang

baby

Uitgaven voor kinderopvang komen in aanmerking voor een belastingvermindering. Hiervoor dienen de organisatoren van opvangactiviteiten fiscale attesten op te maken. Om ervoor te zorgen dat rechthebbende dit belastingvoordeel automatisch in hun belastingaangifte zien verschijnen is het sinds 2022 voor opvanginitiatieven verplicht om de fiscale attesten digitaal door te sturen. We steunen de doelstelling om deze procedure te digitaliseren en het zo voor de rechthebbende klantvriendelijker te maken. Maar de procedure die moet gevolgd worden verlegt de administratieve overlast naar de opvanginitiatieven, heel vaak gaat het over vrijwilligers.

UBO

ubo

Het registreren van UBO door vzw’s is dus compleet overbodig.

Toegang bankdiensten

toegang bankdiensten

Vzw’s en feitelijke verenigingen melden in toenemende mate moeilijkheden om een (spaar)rekening te openen bij een bank.

Patrimoniumtaks

De jaarlijkse patrimoniumtaks zorgt voor pure administratieve overlast.

Verenigingswerk

Artikel 17 werd uitgebreid en versoepeld, maar is niet op maat van de sport- ,amateurkunsten- en sociaal-culturele sector.