Regulitis logo negatief

fiscale attesten kinderopvang

Publicatiedatum: 

mei 10, 2024

Wat is het probleem?

Uitgaven voor kinderopvang komen in aanmerking voor een belastingvermindering. Hiervoor dienen de organisatoren van opvangactiviteiten fiscale attesten op te maken. Om ervoor te zorgen dat rechthebbende dit belastingvoordeel automatisch in hun belastingaangifte zien verschijnen is het sinds 2022 voor opvanginitiatieven verplicht om de fiscale attesten digitaal door te sturen. We steunen de doelstelling om deze procedure te digitaliseren en het zo voor de rechthebbende klantvriendelijker te maken. Maar de procedure die moet gevolgd worden verlegt de administratieve overlast naar de opvanginitiatieven, heel vaak gaat het over vrijwilligers.

De problemen met de digitale aangifte werden pijnlijk duidelijk door de beslissing om voor aanslagjaar 2023 geen automatische koppeling te maken als gevolg van een beperkt aantal elektronisch ingediende fiches. Dit bleek uit het antwoord op een parlementaire vraag van Nahima Lanjri.

Om de fiscale attesten digitaal door te geven moeten rijksregisternummers verzameld worden. Heel wat ouders geven deze informatie niet graag door. Deze gegevens moeten bovendien ook tien jaar bewaard worden.

Naast de technische problemen is er ook het probleem dat de belastingvermindering enkel kan verkregen worden in het jaar van betaling en dat een attest pas kan worden uitgereikt na het plaatsvinden van de opvang. Dit levert problemen op als de betaling gebeurt in jaar X en de activiteit pas plaats vindt in jaar X+1. Rechthebbende dienen in dit geval een rechtzetting aan te vragen. Dit is omslachtig en zorgt voor onnodige administratieve overlast en zal tot gevolg hebben dat heel wat rechthebbende geen gebruik zullen maken van hun belastingvoordeel.

De indexering van het maximumbedrag is een goede zaak voor de belastingplichtige, maar kan zorgen voor incorrecte attesten die doorheen het jaar worden afgeleverd. Het maximum aftrekbaar bedrag voor een dag kinderopvang wordt niet altijd op hetzelfde moment bekend gemaakt. Vaak pas in februari of maart van het lopende jaar. Beter zou zijn om dit jaarlijks in december bekend te maken voor het daaropvolgende jaar.

 

Wat hebben verenigingen hiermee te maken?

De procedure die in 2022 werd geïntroduceerd verlegt de administratieve last naar de verenigingen, heel vaak vrijwilligers. We krijgen veel signalen van verenigingen die vastlopen op de moeilijke ict toepassing. Ook het verzamelen van rijksregisternummers verloopt moeizaam omdat heel wat ouders deze gegevens niet zomaar willen geven.

 

Waarop botsen verenigingen?

Verenigingen botsen op:

  • Een ingewikkelde ict toepassing om fiscale attesten digitaal door te geven.
  • Het verzamelen van de juiste persoonsgegevens en het veilig stockeren.
  • Het niet tijdig kennen van maximaal aftrekbaar bedrag.

 

Maar ook ouders botsen op problemen als het jaar van betaling niet overeenkomt met het jaar van de activiteit. Ze dienen in dit geval een rechtzetting aan te vragen.   

 

Welke verenigingen hebben hier last van?

Voornamelijk jeugd- en sportverenigingen

 

De oplossing?

  • Introduceer een gebruiksvriendelijk systeem om fiscale attesten digitaal door te geven. Onderzoek of hier een koppeling met het Verengingsloket mogelijk is.
  • Zorg ervoor dat organisaties zo weinig mogelijk gegevens moeten bewaren en dit zo kort mogelijk. Als fiscale attesten digitaal worden doorgegeven lijkt het ons eenvoudiger om deze op een centrale plaats te bewaren.
  • Maak een einde aan de dubbele voorwaarde om een fiscaal attest te kunnen uitkeren. Zorg ervoor dat een fiscaal attest kan worden uitgereikt na het plaatsvinden van de activiteit, ongeacht in welk jaar de betaling plaats vond.
  • Publiceer het maximaal aftrekbaar bedrag voor kinderopvang vòòr 1 januari van het jaar waarop het bedrag van toepassing is.

Wie kan dit oplossen?

Federaal minister van financiën

Deel

X
LinkedIn
Facebook
Print Friendly, PDF & Email